نام کمیسیون

نام کمیسیون­هایی که طرح­های کلان ملی مصوب دارند:

 ·                کمیسیون تخصصی انرژی

·                کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران

·                کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

·                کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی

·                کمیسیون تخصصی صنایع،‌ معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

·                کمیسیون تخصصی انرژی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر

·                کمیسیون تخصصی  کشاورزی، آب و منابع طبیعی

·                کمیسیون تخصصی علوم پایه

·                کمیسیون تخصصی اقتصاد، مدیریت و بازرگانی