به پرتال کارگروه طرح‌های کلان آموزش و پژوهش فناوری خوش آمدید.

    

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1

اخبار اختصاصی کارگروه

با پیگیری های مستمر و منظم دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری صورت گرفت: حمایت مالی 5 دستگاه اجرایی کشور از 13 طرح کلان ملّی پژوهش و فنّاوری
بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فنّاوری (عتف) و به منظور تسهیل در فرایند تأمین مالی و اجرای طرح های کلان، دستگاه های اجرایی کشور موظف شدند میزان همراستایی طرح های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری را با اهداف و مأموریت
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۷