ماموریت‌های کارگروه

 

o       تعیین اولویت‌های ملی و طرح‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش‌های علوم، تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاه‌ها.

o       تدوین و تصویب شیوه‌نامه فرایند ارائه، انتخاب و تصویب طرح‌های کلان ملی و نحوه نظارت برآنها.

o       تعیین منابع مالی مورد نیاز.

o       تصویب سیاست‌های مرتبط با افزایش کارآیی طرح‌های مصوب شورا.

o       ایجاد هماهنگی کلان بین‌بخشی، فرابخشی و بین‌المللی در راستای اجرایی شدن سیاست‌های بالادستی و مصوبات شورا و همچنین اجرای اثربخش طرح‌های کلان ملی.