ماموریت‌های کارگروه

 در راستای مأموریت­‌های شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در سطح کلان، ستاد طرح­های کلان ملی پژوهش و فناوری مأموریت­‌های زیر را به­عهده دارد:

o    سیاست­‌پژوهی و پشتیبانی کارشناسی شورای عالی در همه زمینه های مندرج در اسناد بالادستی حوزه طرح­های کلان ملی پژوهش و فناوری؛

o       برنامه‌­ریزی برای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی، مرتبط با حوزه طرح­های کلان ملی  با تعامل فرابخشی؛