اخبار

در جلسه کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی عتف مطرح شد: تصمیم گیری در مورد ادامه یا توقف طرح های کلان علوم انسانی در جلسات بعدی کمیسیون

در جلسه کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی عتف مطرح شد: تصمیم گیری در مورد ادامه یا توقف طرح های کلان علوم انسانی در جلسات بعدی کمیسیون
دومین جلسه کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر، هفته گذشته برگزار شد. دبیر این کمیسیون، دکتر شجاع احمدوند، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی عتف، در مورد موضوعات مطرح شده در این جلسه گفت: ضمن معرفی و انتخاب آقای دکتر محمد امین قانعی راد به عنوان عضو حقیقی کمیسیون، طرح های کلان ملی در حوزه علوم انسانی معرفی شده و هر یک از اعضای کمیسیون در خصوص آن ها اظهار نظر کردند. او ادامه داد: همچنین مصوب شد که سه شنبه آخر هر ماه جلسات کمیسیون برگزار شود و در هر جلسه مدیر و عضو هیئت ارزیاب هر طرح کلان نیز برای ارائه گزارش حضور داشته باشند.

دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر، در این گفتگو ضمن اشاره به دستور های جلسه دوم این کمیسیون گفت: دستور اول مربوط به معرفی اعضای حقیقی جدید و اعلام نظر درباره نماینده انجمن های علمی کشور بود. او ادامه داد: حین بررسی این دستور جلسه، توضیحاتی پیرامون ساختار اجرایی، وظایف و اختیارات کمیسیون های شورای عالی عتف به اعضا ارائه شد.

احمدوند در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی عتف، در مورد دستور دوم این جلسه نیز گفت: دومین دستور مربوط به بررسی 4 طرح کلان ملی در حوزه علوم انسانی، یعنی طرح نظام حکومتی الگو، فلسفه سیاسی اسلام، فرهنگ جامع زبان فارسی، و نقد و بررسی جریان های تفسیری قرآن کریم بود.

دبیرکمیسیون علوم انسانی شورای عالی عتف در مورد بحث های انجام شده پیرامون طرح نظام حکومتی الگو در دومین جلسه این کمیسیون، گفت: نقاط قوت و ضعف طرح در جلسه مطرح شدند و دکتر داود فیرحی و دکتر احمد علیپور در مورد آن نظراتی ارائه کردند. او ادامه داد: آقای فیرحی بر ضرورت تناسب میان ماهیت طرح و توان و تخصص مجری تاکید داشت و گفت که چرا در سیاسی ترین طرح کلان کشور، از دانشکده های علم وسیاست استفاده جدی نشده است.

احمدوند در مورد موضوعات مطرح شده در مورد طرح فلسفه سیاسی اسلام نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: دکتر محمدرضا بهشتی در این باره به تامین بودجه این طرح ها از بیت المال اشاره داشت و ذکر کرد که نباید حقی از مردم ضایع شود. او ادامه داد: دکتر فیرحی نیز به عنوان ارزیاب طرح گزارشی از نواقص این طرح ارائه کرد.

دکتر شجاع احمدوند، در مورد طرح های فرهنگ جامعه زبان فارسی و طرح نقد و بررسی جریان های تفسیری قرآن کریم نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اغلب اعضا بر این باور بودند که برای ارزیابی و تصمیم گیری در مورد ادامه یا توقف این طرح ها باید تصمیم گیری متکی بر اطلاعات دقیق صورت بگیرد و از این رو، مصوب شد تا در جلسات بعدی در هر جلسه مدیر و یک عضو از هیئت ارزیاب یکی از طرح ها برای ارائه گزارش حضور داشته باشند تا در خصوص چگونگی ادامه طرح و ترکیب اعضای کمیته راهبری آن ها تصمیم گیری شود.

۱۳ مهر ۱۳۹۴ ۰۹:۴۰
روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف |
تعداد بازدید : ۲,۵۵۵